Rekisteriseloste

Kuluttaja-asiakkaan rekisteriseloste ja henkilötietojen käsittely
Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispvm: 9.8.2012

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Dental Mammoth Oy
Yhteystiedot: Kylänvanhimmantie 29 E, puh. 09 777 2501

2. Yhteyshenkilö
Alexander von Hellens
Yhteystiedot: Kylänvanhimmantie 29 E, puh. 09 777 2501

3. Rekisterin nimi
Tuotetietopalvelun – Dental Mammoth asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaiden henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:

· asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen

· maksaminen, maksujen valvonta ja perintä

· rekisterinpitäjän tavaroiden ja palvelujen markkinointi

· rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittäminen ja siihen liittyvä asiakaspalvelun kehittäminen

· asiakkaiden kiinnostustietojen ja tuotteisiin ja palveluihin liittyvien valintojen ja toiveiden seuraaminen, analysointi ja siihen liittyvä asiakaspalvelun kehittäminen

Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1, 2, 5 ja 6 kohtaan.

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaista kerätään ja talletetaan seuraavat tiedot:

· asiakastiedot: nimi, syntymäaika, asiakasnumero, yhteystiedot (esim. puhelimen ja matkapuhelimen numero sekä sähköpostiosoite ja muu sähköinen osoitetieto) yhteydenottoa varten, arvo tai ammatti, kielikoodi, sukupuoli, kansalaisuus sekä laskutusyhteystiedot

· asiakaspalautetiedot: asiakkaiden tyytyväisyystiedot, kommentit rekisterinpitäjän palveluista ja muut asiakkaan suostumuksella saadut tiedot

· palvelujen käyttöön liittyvät tiedot

· asiakkaan maksutapa- ja maksukäyttäytymistiedot (mukaan lukien maksuviivetiedot) sekä laskutustiedot

· asiakkaan suostumus sähköposti-, tekstiviesti- ja muilla automaattisilla järjestelmillä suoritettavaan suoramarkkinointiin

· lainsäädännön mukaiset suoramainonnan, etämyynnin ja muun suoramarkkinoinnin kieltotiedot

· muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1 kohta) ja hänen palvelutapahtumista (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 2 ja 5 kohdat).

Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös Väestörekisterikeskuksen ja muun osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Asiakkaiden henkilötietoja luovutetaan säännönmukaisesti rekisterinpitäjän kanssa yhteistyösopimuksen tehneille yhteisöille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
A. Manuaalinen aineisto
Manuaalisessa muodossa olevaa aineistoa säilytetään Dental Mammoth Oy:n toimitiloissa, jotka on lukittu ja valvottu.

B. ATK:lle talletetut tiedot
Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä Dental Mammoth Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat.

Tiedot sijaitsevat Dental Mammoth Oy:n sisäisessä verkossa, joka on suojattu palomuurilla.

HENKILÖTIETOLAIN 24 §:N MUKAINEN INFORMAATIO ASIAKKAILLE

Rekisteriseloste
Asiakasrekisteriä käsittelevä rekisteriseloste on nähtävänä Dental Mammoth Oy:n toimitiloissa ja kotisivulla osoitteessa www.dentalmammoth.fi.

Tarkastusoikeus ja oikeus oikaista virheellinen tieto
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa häntä koskevat asiakasrekisterissä olevat tiedot.

Kielto-oikeus
Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Asiakas voi tehdä kiellon ilmoittamalla siitä kirjallisesti Dental Mammoth Oy:lle.